Välkommen till Funktek!

Funktek var tidigare ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer för att säkerställa att museum ska vara tillgängligt för alla! Projektet syftade till att alla skulle ha lika stor tillgång till att delta i och att skapa kultur. I dag är många museer inte anpassade till människor med olika typer av funktionsvariation. Detta innebär att det för vissa blir omöjligt att ta del utav vad som finns på museet.

Funktek finansierades av arvsfonden och strävade efter att alla skulle kunna ha tillgång till museum och kulturliv. I projektet samlades det in data för hur man skulle kunna möjliggöra tillgång för människor med olika funktionsvariationer. För att få tillgång till bra data anställdes personer med funktionsvariation som sedan fick granska och utvärdera tillgängligheten på Göteborgs stadsmuseum.

Samhället måste också vara anpassat efter människor med funktionsvariation

Att samhället är anpassat för människor med funktionsvariation är viktigt eftersom inkludering och tillgänglighet är grundläggande mänskliga rättigheter. Alla individer, oavsett deras fysiska eller psykiska förutsättningar, har rätt att delta i samhället. Detta genom att ha tillgång till offentliga platser, utbildning, arbetsmarknaden och sociala aktiviteter. Att utforma samhället för att vara tillgängligt och inkluderande, möjliggör att personer med funktionsvariation kan leva självständigt och delta aktivt, vilket är avgörande för både välbefinnande och självkänsla.

Ett samhälle som är anpassat för människor med funktionsvariation bidrar också till en starkare och mer mångsidig gemenskap. När alla medborgare ges möjlighet att bidra till samhället efter sina förmågor, främjas mångfald och innovation. Detta kan leda till nya idéer och lösningar som gynnar samhället i stort.

Pojke I Rullstol

Museum måste vara öppet för alla

Att anpassa museer för att vara tillgängliga för alla är ytterst viktigt, både ur ett kulturellt och socialt perspektiv. Museer är viktiga institutioner för kulturellt och historiskt utbyte, och de är en plats för lärande och upplevelser. Genom att säkerställa att museer är tillgängliga för personer med funktionsvariation, garanterar vi att dessa är öppna för alla medborgare. Detta innebär inte bara fysisk tillgänglighet genom rullstolsramp och hissar, utan även sensoriska anpassningar som taktila utställningar för synskadade och hörslingor för hörselskadade. Genom att göra dessa anpassningar främjar museerna inkludering och respekt för mångfald, vilket är avgörande för ett samhälle som värdesätter alla.

Tillgänglighet i museum bidrar också till att främja en bredare förståelse och uppskattning för kulturell och historisk mångfald. När människor från olika bakgrunder och med olika förmågor har möjlighet att delta i och uppleva kultur, skapas en rikare och mer varierad dialog om vårt förflutna, nutid och framtid. Detta ökar inte bara kunskapen och förståelsen bland individer, utan stärker också banden mellan olika grupper i samhället. Tillgängliga museer är därför inte bara en fråga om rättvisa och inkludering, utan spelar även en central roll i att bygga och underhålla ett dynamiskt, upplyst och sammanhållet samhälle.

De senaste blogginläggen