Skillnaden mellan funktionsvariation och funktionsnedsättning

I dagens samhälle är det viktigt att vara medveten om olika termer och begrepp som används för att beskriva människors behov och förmågor. Två sådana begrepp som ofta kan förväxlas eller användas felaktigt är funktionsvariation och funktionsnedsättning. Här kan du läsa om skillnaderna mellan dessa två begrepp och vilket begrepp som är mer lämpligt att använda i olika sammanhang.

Funktionsvariation

Funktionsvariation är ett relativt nytt begrepp som används för att beskriva variationen i människors förmågor och behov. Det betonar att alla människor är unika och att vi alla har olika sätt att fungera på. Funktionsvariation inkluderar både de förmågor som anses vara ”normala” och de som avviker från den normen. Detta begrepp fokuserar på mångfald och innebär att det inte finns en enda standard för hur människor ska fungera.

En viktig del av begreppet funktionsvariation är att det inte nödvändigtvis innebär en negativ eller begränsad förmåga. Det kan lika gärna referera till en unik styrka eller talang som en person har. En person med autism kan t.ex. ha en överlägsen förmåga att fokusera på detaljer och lösa komplexa problem.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning är ett äldre begrepp som har använts under lång tid för att beskriva en förlust eller avvikelse från det som anses vara normalt eller typiskt. Det betonar ofta brister eller begränsningar i en persons förmåga att utföra vardagliga uppgifter eller delta fullt ut i samhället. Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, kognitiva eller sensoriska och kan vara medfödda eller förvärvade.

Det är viktigt att komma ihåg att begreppet funktionsnedsättning inte är nedsättande i sig självt, men det har ofta använts på ett sätt som kan vara stigmatiserande eller nedvärderande. Det är därför viktigt att vara medveten om och respektera den språkliga förskjutningen mot begreppet funktionsvariation.

Vilket begrepp är mer lämpligt att använda?

Det finns ingen enkel eller generell regel för vilket begrepp som är mer lämpligt att använda eftersom det beror på sammanhanget och individens preferenser. Men det är alltmer vanligt att använda begreppet funktionsvariation för att betona mångfald och inkludera människor med olika förmågor och behov. Att använda funktionsvariation kan också hjälpa till att minska stigmat och förbättra förståelsen för att alla människor är unika.

När man talar om en persons förmåga eller behov är det alltid bäst att använda den terminologi som personen själv föredrar. Många människor föredrar att beskriva sina egna förmågor och behov och kan använda olika termer som passar deras egna upplevelser och identitet. Det är därför viktigt att vara öppen och respektfull i kommunikationen med andra.

Lämna ett svar